top of page

RASTRES

Treball documental i intimista d’un paisatge on la climatologia exerceix una forta presència i influència. La boira actua de vel natural sobre aquest paisatge descontextualitzant els objectes que hi apareixen atorgant-los la categoria d’Objet trouvé.

Els llocs de Rastres són paisatges oberts, no-llocs, on trobem rastres de la presència humana i on no solen aparèixer persones. Zones perifèriques de la ciutat, polígons industrials, carreteres secundaries, zones agrícoles residuals,...Sempre zones on conviuen el paisatge amb una certa intervenció humana, en forma d’objectes, urbanitzacions, elements abandonats, que ens parlen del lloc i la seva ocupació.

Què apareix quan la boira desapareix?

n.3349
n.2841
n.3379
n.3057
n.3410
n.3071
n.1030
n.0914
n.3146
n.2870
n.3213
n.3153
n.3214
n.3256
n.2831
bottom of page